(TOEIC実績はこちらから)

 

 

 

2017年第2回10 月実施)22名合格

 

1級 高1(1)

2級 社会人(1) 2(1) 1(2) 61名)

2級 社会人(2) 高11名)小61名)

3級 中3( 3) 中22名)

4級 中31名)中21名)中12名)61名)

 5級 中12名)

 

2017年第1回(2017年6月実施) 21名合格

2級  4名合格 社会人(1名) 大学1回生 (1名) 高3(1名)中3(1名)

準2級  5名合格 社会人(1名) 大学1回生(1名) 高1(2) 中2(1名)

3級  5名合格 社会人(1名)高1(2名)中31名)中11名)

4級  5名合格 中31名) 中2 (3名) 中1 (1名)

5級  4名合格 中12名) 小6 (2名)

 

2016年度 英検結果 

2015年第3 (20161月実施)

1 1名合格 大学生

2 3名合格 中31名) 高11名)社会人(1名)

3級 1名合格 中2

 

 

2016年第1 (20166月実施)

準1 1名合格 高3 (1)

2級 1名合格 社会人(1)

2 2名合格 中1合格(1) 中3(1)

3級 2名合格 中32名)

 

 

2016年第2 (201610月実施)

2級 4名合格 中3(1) 社会人(3)

2 5名合格 中1(1) 中3(1) 高1(1) 社会人(2)

3級 3名合格 小5(1) 中1(13(1)

4級 3名合格 小1(1) 小6(1) 中2(1)

5級 4名合格 小6(2) 中1 (2)

 

2016年度第3回英検(20171月実施) 

準1級 1名合格 社会人

2級 2名合格 高1 社会人

準2級 2名合格 中3 高2

3級 2名合格 小1 中1

4級 2名合格 小6 中2

5級 1名合格 小6